CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV DU LỊCH

CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI

PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

98 Tô Ngọc Vân - Quảng An – Tây Hồ - Hà Nội

Mobile:     +84 (0)982 043 918 - Mr Thảo              

+84 (0)984 663 362 - Mr Hà

Office: +84 (0243) 7 198 942 

http://dodungkhachsan.hanoi.vn

http://sunnex.com.vn